__ΑΘΑΝΑΣΙΑ
  • <p>&nbsp;</p><div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "><p><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Times; font-size: medium; "><br /></span></p></div>
  • <p>&nbsp;</p><div style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><p><font class="Apple-style-span" color="#000000" face="Times" size="3"><br /></font></p></div>
  • <p>στιγμιότυπα από την video προβολή</p>
  • <p>εικονα του αγάλματος μέσα στον χώρο</p>
  • <p>εικόνα του αγάλματος μέσα στον χώρο</p>
01
__ΑΘΑΝΑΣΙΑ

OPEN STUDIOS III

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

μικτή εγκατάσταση

βίντεο προβολή διάρκειας 7:18:00, δομικά κατασκευαστικά υλικά, 37 φωτογραφίες με σχολιασμό, γύψινο άγαλμα, αριθμημένα ευρήματα

curator: Σάνια Παππά