__ΑΓΩΝΑΣ
01
__ΑΓΩΝΑΣ

BODYWORKS, αθλητισμός και σύγχρονη τέχνη

 

ΑΓΩΝΑΣ

βίντεο προβολή, dvd, με ήχο, έγχρωμο, 12 min

προβολή στο πάτωμα σε λευκό δωμάτιο

 

curator: Γιάννης Τουμαζής

δημοτικό κέντρο τεχνών Λευκωσίας, Πινακοθήκη Πιερίδη