__H ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
01
__H ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣ

ART WORK: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ