__ΝΟΗΜΑ
01
__ΝΟΗΜΑ

concept: Κωνσταντίνος Ρήγος

φωτογραφίες: Τάσος Βρεττός

artwork: Κ2design