__ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
01
__ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ

concept, φvτογραφία: Κωσταντίνος Ρήγος

 

Styling: Sotiris Tsagdis

Body: Konstantinos Melis by Yiannis Laskos