__ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ_ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
01
__ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ_ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΝΤΗΣ: Τραγουδιστής

Φωτογραφίες για το εξώφυλλο του Δίσκου "ΕΚΤΟΣ ΤΡΟΧΙΑΣ"