__ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ για το SOUL
01
__ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ για το SOUL

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ, φωτογράφιση για το περιοδικό SOUL