__ΠΡΑΓΑ
01
__ΠΡΑΓΑ

Οκτώβριος 2008, μια μέρα με τον Petr Zuska, καλλιτεχνικό διευθυντή του μπαλέτου της Πράγας και χορογράφο της παράστασης "σόλο για 3" (Baddminton 19-23/11)