__ON MY BIRTHDAY I TOOK A TRAIN TO THESSALONIKI
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
  • Photograph Stelios Baklavas
01 02
__ON MY BIRTHDAY I TOOK A TRAIN TO THESSALONIKI

Choreography: Konstantinos Michos

Music: Kostas Bombolos

Set design: Kenny Mac Lillan

Costumes: Natassa Dimitriou

Lighting: Svante Grogkarn

Dramatourgy Consultant: Sophia Tsourti

Choreographer Assistant: Maria Gorgia

 

Performers of the N.T.N.G dancetheatre

Marlen Versiouren

Roula Koutroubeli

Giannis Martos

Spyros Mpertsatos

Ilias Tsakonas

Penny Christopoulou

and Konstantinos Rigos

"Wrong movement " Team

Titi Antonopoulou

Markella Manoliadi

Katerina Bella

Giannis Ntanakos

Konstantinos Tsioukas

Natassa Frantzi

 

Co-production

Wrong movement

dancetheatre N.T.N.G.


__ON MY BIRTHDAY I TOOK A TRAIN TO THESSALONIKI