__AUTUMN
01
__AUTUMN

choreography: Konstantinos Rigos
music: Robert Schumann
costumier: Nikos Natsoulis
film: Dimitris Yiatzouzakis
lighting designer : Alekos Yiannaros

Production
Oktana Dancetheatre
Sychroni Choreftiki Ekfrasi (1st edition)

Premiere
07-04-1994 College of Athens Theatre

Performances
07-06-1995 Pierides Gallery

Festival
Aerowaves, Resolution! (3rd edition) 23-01-1999 The Place Theatre, London

dancers
Maro Grigoriou, Konstantinos Rigos (1st + 2nd edition)
box players Vasilis Manis, Antonis Kohilas            

Yiorgos Matskaris, Matthew Morris, Katerina Papageorgiou (3rd edition)

__AUTUMN