__ICARUS - EXPLOSIVE DECOMPRESSION
01
__ICARUS - EXPLOSIVE DECOMPRESSION

choreography - direction:Konstantinos Rigos
original music (commissioned by «The Megaron» : Aristides Mytaras
set design: Anna Georgiadou - Kenny Maclellan
costumier: Nikos Natsoulis
text: Elena Pega
lighting designer: Philippos Koutsaftis
video-dance:Yiorgos Lanthimos
assistant choreographer: Amalia Bennett
dramaturgy:Marilena Panayotopoulou

Production
Oktana Dancethatre
«The Megaron» , Athens Concert Hall

Premiere: 15-11-1997 «The Megaron», Athens Concert Hall
Performances: 18-12-1997 Ilisia, theatre, Athens Festival
Klassik Heute, Berliner Festpiel Haus, Berlin, Mai 2002


dancers: Roula Koutroumbeli, Gouadaloupe Martinez,
Yiorgos Matskaris, Fotis Nikolaou,

Konstantinos Rigos, Elena Topalidou
voice off: Yiota Festa, Amalia Bennett

2nd revival

Roula Koutroumbeli, Panayiotis Kontonis ,
lias Tsakonas, Takis Argyropoulos,

Konstantinos Rigos, Elena Topalidou,
voice off: Yiota Festa, Amalia Bennett

__ICARUS - EXPLOSIVE DECOMPRESSION
__ICARUS - EXPLOSIVE DECOMPRESSION