__NOBLE LADY
01
__NOBLE LADY

choreographer - set design - costumes: Konstantinos Rigos, Niki Louladaki


music: Vasilis Tsitsanis


dancers: Konstantinos Rigos, Niki Louladaki, Eleftheria Liakopoulou

Premiere: May 1989 Young Choreographers Competition [Ralou  Manou], Knossos Theatre, Athens