__TRIBUTE TO NIKIFOROS ROTA

CHORIKA

Music: Nikiforos Rotas

Choreography: Zouzou Nikoloudi

Performers

Electra: Valia Papachristou

Orestis: Kostas Rigos

Production Center of contemporary music research